Organizat per

Preus d'inscripció

Membres d'ACRA, l'UCH o Inforesidències

0
Només per als membres d'aquestes entitats

No membres d'ACRA, l'UCH i Inforesidències

10,00
Per als no membres d'ARA, l'UCH o Inforesidències
  • L'inscripció es farà efectiva en el moment en que es realitzi el pagament al següent número de compte:
  • C.C.C: ES80 2100 0975 2702 0008 7321, a nom de FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA.
  • Agrairem enviïn còpia del justificant de pagament al correu rlopez@grupvl.es. Per qualsevol informació es poden adreçar al telèfon 93 727 37 44 - Opció 2, i poden preguntar per la Sra. Raquel López